Buława hetmańska, piękny symbol polskiej władzy wojskowej

W Polsce buława hetmańska służyła jako swoiste insygnium władzy i symbol dostojeństwa wojskowego. Stosowana dla wyróżnienia urzędu hetmana w XVI-XVIII wieku, buława była zazwyczaj bogato zdobiona, dla podkreślenia ważności dowódcy. Buława hetmańska historycznie wywodzi się od broni, która powstała na kształt drewnianej czy kościanej maczugi. Była to popularna broń obuchowa, jednoręczna, stosowana do rozbijania hełmu …

Hetman’s mace, a beautiful symbol of Polish military authority

In Poland Hetman’s mace served as a kind of insignia of power and a symbol of military dignity. Used to distinguish the Hetman’s office in the 16th-18th centuries, the mace was usually ornate to emphasize the importance of the commander. Hetman’s mace is historically derived from a weapon that was created in the shape of …

Pistol replicas for military enthusiasts

Lovers of firearms from different historical periods will surely be delighted with products such as replica pistols . These are exclusive products, made of the best quality materials. Great replicas of pistols delight with the perfection of their workmanship. An alloy of aluminum and zinc was used in the production of these products. Thanks to …

Repliki pistoletów dla miłośników militariów

Miłośnicy broni palnej z różnych okresów historycznych, z pewnością będą zachwyceni takimi wyrobami, jak repliki pistoletów. To ekskluzywne produkty, stworzone z najlepszych jakościowo materiałów. Wspaniałe repliki pistoletów zachwycają perfekcją swojego wykonania. Do wyrobu tych produktów wykorzystano stop aluminium i cynku. Dzięki temu oferowane przez nas repliki pistoletów przetrwają w niezmienionym stanie przez bardzo długi czas. …

AK 47 faithful replica of the most popular rifle

Perfectly made replica of AK47 Kalashnikov rifle is a product of a renowned brand Denix. The product is distinguished by the faithful reproduction of all the details of the original and the use of the best quality materials for its production.

AK 47 wierna replika najpopularniejszego karabinu

Perfekcyjnie wykonana replika karabinu AK47 Kałasznikow to produkt renomowanej marki Denix. Wyrób wyróżnia się wiernym odwzorowaniem wszystkich szczegółów oryginału i zastosowaniem najlepszych jakościowo materiałów do jego produkcji. Miłośnicy militariów z okresu ZSRR, jak również kolekcjonerzy broni palnej, mogą zainteresować się takim produktem, jak replika karabinu AK47, dostępna w naszej ofercie. Popularny kałasznikow posiada drewnianą kolbę, …

Polish sabres on tabloid

Original Polish sabres on tabloos are replicas of white arms used by the Polish and French cavalry. These products can be a great idea for a gift for a collector or connoisseur of this type of weapon.Magnificent replicas of white weapons used by the Hussars, General Sikorski, as well as soldiers serving in the French …

Szable polskie na tablo

Oryginalnie wykonane szable polskie na tablo to repliki broni białej, używanej przez polską i francuską kawalerię. Wyroby te mogą być wspaniałym pomysłem na prezent dla kolekcjonera lub konesera tego rodzaju broni.

Decorative lighting. Decorative, amber and salt lamps

Decorative lighting are products that play two roles. The first is to provide a light source. It can be a high-power light illuminating the entire room or the so-called task lighting that only highlights a specific area of ​​the room. The second role of such products is to decorate the interior. Decorative lamps are characterized by unique, interesting designs that attract attention …

Oświetlenie dekoracyjne. Lampy dekoracyjne, bursztynowe i solne

Oświetlenie dekoracyjne to produkty, które pełnią dwie role. Pierwszą z nich jest zapewnianie źródła światła. Może to być światło o dużej mocy, rozświetlające całe pomieszczenie lub też tzw. oświetlenie zadaniowe, które podkreśla tylko konkretny obszar pomieszczenia. Drugą rolą takich produktów jest ozdabianie wnętrza. Lampy dekoracyjne charakteryzują się unikalnymi, ciekawymi designami, które przyciągają spojrzenia od samego …